Syr Wynff a Plwmsan, y Cartŵn (the cartoon)

Over the past year I’ve been working on an animated version of my favorite show ‘Syr Wynff a Plwmsan‘, but unfortunately, S4C got in touch with me yesterday saying that they would not commission the show. So now, I feel I can show some of the work, as it’s been hidden away for a good year or so.

Here’s my version of the characters, all rendered out, as a teaser image for the show. I worked closely with both actors to get the characters to feel as close as possible to what they looked like in the 80’s. Plwmsan still needed a few more tweaks to him, but on a whole, it was nice to see them both working well together in 3D space:

Syr Wynff a Plwmsan Teaser poster

Here’s a story board panel, based on a new episode Mici Plwm wrote specially for the animated version I drew in Photoshop, and a screen grab of the kitchen set I was building, based on the original Welsh type kitchen from the TV show:

Storyboard panel
Work in Progress, The Kitchen set

The original episodes started by Syr Wynff greeting the audience in front of their house, and by letting the audience know what brilliant plan they had for the day (usually stuff for making them both rich, which never worked out). In the end, after talking with Mici, we decided against doing this for the animated version, but as a small test, I did build the set, and did a quick animation, just to see if the characters were working ok.

Front of the house, test render

And here’s a quick animation test I did, still in blocking mode, about 40% done (hence the rough-ness of it).

[youtube width=”645″ height=”375″]http://www.youtube.com/watch?v=YvQShQMEI5c&[/youtube]

It’s sad having to give up the project, as I’ve spent a lot of time being immersed into the life of Syr Wynff a Plwmsan, but I’m personally not calling it quits. I will spend some time on it here and there, perhaps create a Youtube channel for quick 30 second shorts or something. We shall see!

All the production so far has been documented over on my Syr Wynff a Plwmsan blog.

—–

For those interested in learning more about the project, there’s an interview with me about Syr Wynff a Plwmsan, y cartŵn in this weeks ‘Golwg’ magazine.

I’r rhai sydd hefo diddordeb clywed mwy am y project ‘Syr Wynff a Plwmsan, Y Cartŵn, mae yna erthygl amdani yn y cylchgrawn ‘Golwg’ yr wythnos yma:

Erthygl ‘Golwg’ yr wythnos yma

Syr Wynff a Plwmsan

'Intro' Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan (Hanner Dwsin)

Pam roeddwn i yn hogyn bach, roedd ‘na ddau gymeriad ar S4C roeddwn i wrth fy modd gyda. Dwi’n cofio eistedd yn rheolaidd o flaen y teledu i wylio’r ddau gymeriad, ac yn edrych ymlaen i weld syt fath o drwbl roedd y ddau am am fod i fewn ynddi, y ddau yma oedd, Syr Wynff a Plwmsan.

Syr Wynff a Plwmsan
Syr Wynff, Fi, Plwmsan a Celfyn (fy mrawd) - Eisteddfod yr Urdd 1990

Hyd heddiw, dwi’m yn meddwl does na dim byd gwell wedi cael i ddangos ar S4C, (‘C’mon Midffild’ yn agos ) a wrth ddweud hynny, does na ddim llawer o gyfresi yn y byd sy’n dod yn agos i faint roeddwn i’n mwynhau gwylio antics y ddau yma. Hyd heddiw, mi dwi dal i fwynhau eistedd yn ol, a ail wylio’r rhagleni. Mi gennai gasgliad go lew o’r Anturiaethau, ond, wrth ddweud hyny, mae’n hen bryd i Sain (neu rhiwyn) rhyddhau fwy o’r anturiaethau ar DVD.

Ma bron iawn i bob bennawd yn ymwneud a Syr Wynff yn cael syniad gwych o syt i fod yn Filiwnydd, ag yna yn mynd ati i drio llwyddo hefo help ‘i ffrind, Plwmsan. Wrth gwrs, bob tro, mae’nt yn methu gyda canlyniadau catastroffig. Maen’t yn gyfrifol am ddod a llwythi o ddyweddiadau gwych i’r Iaith Gymraeg, fel ‘Râslas bach â mawr’, ‘Slepjan’, ‘Oh hysh y sŵnyn’, ‘Oh Wynff be?!’

Fi a Wynford Ellis Owen
Fi a Mici Plwm

Dyddiau hyn, mi dwi’n ffrindiau da hefo’r ddau, ag yn cadw mewn cysylltiad yn aml. Mae’r ddau’n ffantastic, ac mae’n bleser cael wedi dod ‘i nabod y ddau drost y blynyddoedd. Mae gennai hefyd bob fath o femorabilia dwi wedi ‘i gael gan y ddau drost y blynyddoedd, o hen lyniau, i crysa-t Plwmsan, lyniau wedi ‘i fframio ag, Y motorbeic:

Fi a'r Motorbeic

Wel! Ar ôl 22 mlynedd o heb fod ar y sgin, mae’r ddau yn ol – hefo Syr Wynff a Plwmsan 2. Dyma linc i’r trêlyr ar wefan y sioe newydd ‘Ddoe am Ddeg’:

Syr Wynff a Plwmsan 2

Mae’n wych gweld y ddau’n ol, a dwi’n rili edrych ymlaen cael gweld be sydd yn mynd i ddigwydd yn y sketches newydd ‘ma. Os di’r trêilyr rhiwbeth i ymwneud a’r peth – allai’m disgwyl!!

Mi dwi hefyd am drio gweithio ar broject bach yn ymwneud a’r ddau gymeriad yma, ac yn yr wythnosau dwytha, dwi wedi bod yn gweithio’n galed arni – mi wnai bosdio fwy o wybodaeth yn y man.

Os dachi ar Twitter, yna dilynwch fy nhudalen Twitter Syr Wynff a Plwmsan yma: @SyrWynffaPlwmsan

@SyrWynffPlwmsan
Ddraig Twitter Cymreig -gan Geoff (Foomandoonian)

Mi dwi hefyd wedi dechrau arni i rhannu fy wybodaeth ar  Wicipedia am Syr Wynff a Plwmsan. Darllenwch amdanynt yma: Syr Wynff a Plwmsan Wicipedia